096-830-9990

Papang Advertising  =  PLUS 3 GROUP

EVENT EXHIBITION / MULTIMEDIA / PRINTING                                   ทั่วประเทศ

PAPANG advertising ให้บริการ ออกแบบและจัดทำ งานอีเว้นท์ + งานบูธแสดงสินค้า + งานมัลติมีเดีย +งานปริ้น  ครบวงจร ในราคาโรงงาน  รวมถึงมีอุปกรณ์ให้เช่า มากมาย

PAPANG advertising ให้บริการมาแล้วเกือบ20ปี  มีลูกค้าให้ความไว้วางใจในด้านคุณภาพของงาน,การบริการและการสร้างสรรค์ผลงานตลอดมา จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานแขนงต่างๆนี้ ท่านสามารถไว้วางใจในการปฏิบัติงานของทีมงานได้

ขอขอบคุณคุณลูกค้าที่ให้ความเชื่อมั่นใจการทำงานของเรา.. “บริการด้วยใจ   ก้าวไปด้วยกัน  สร้างสรรค์ผลงาน”

 

ติดต่อ สายด่วน ได้ที่  096-830-9990 / 086-899-6424

1. EVENT

2. EXHIBITION BOOTH

3. MULTIMEDIA

4. PRINTING

5. FOR RENT

 Papang advertising ได้รวมกลุ่มพันธมิตรในการทำงานจึงเปลี่ยนชิ่อใหม่ เป็น PLUS3GROUP  สามารถผลิตงานได้อย่างเต็มรูปแบบและครบวงจรแล้ว  ทีมงานยังรับเป็น Assistance สนับสนุนงานให้กับ Agency ต่างๆ    

 

 

 

 

รวมทั้งงานออกแบบโฆษณา ทุกประเภท อีกทั้งยังให้บริการด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ไวนิล โปสเตอร์ สปอต โฆษณาทางวิทยุ และโทรทัศน์  

จากผลงานที่ผ่านมา  ย่อมแสดงถึงประสบการณ์  ความสามารถ และประสิทธิภาพในการทำงาน  รวมไปถึงผลงานที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ซึ่งเรา ยังคงรักษามาตรฐานในการทำงานนี้ไว้

            พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่าน ในการให้โอกาสกับทีมงาน ทางเราจึงภูมิใจเสนอผลงานที่ผ่านมาเพื่อแสดงถึงศักยภาพในทำงานและเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจ ของท่าน  และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

                                                                                                     

                                                                                                                                                     ด้วยความนับถือ

                                                                                             PAPANG 

                                                                                         ADVERTISING

 

Photos

Soul To Feet
Kathryn Williams
0:00/4:07